Køb

KØB

 

Mulighed for køb af overnatning, frokost og billet til festmiddag

 

#KULR19

Alle KUere har mulighed for at indsende forslag til landsrådet både politiske og organisatoriske ændringsforslag. På selve landsrådet behandles både ændringer til vedtægterne, det politiske program ligesom landsformanden holder et politisk oplæg og næstformand holdet er oplæg til organisatorisk drøftelse.

DEADLINES

 

1. MARTS 2019 KL. 20:00

Sidste frist for indsendelse af forslag vedrørende ændringer i vedtægterne og det politiske program.

 

14. MARTS 2019 KL. 23:59

Sidste frist for køb af overnatning, frokost og festmiddagbillet.

 

 

 

KONTAKT

 

 

Allegade 24a, 1. sal,

 

2000 Frederiksberg

 

Email: kulr19@konservativungdom.dk

 

Tlf: 28 74 98 54

Copyright @ All Rights Reserved